Joh. Enschedé | Museum Home 
 
 

Oudste krant van Nederland op internet

Op 8 januari 1656 bracht Abraham Casteleyn in Haarlem de eerste Weeckelycke Courante van Europa uit. De krant, vanaf 1664 beter bekend als de Oprechte Haarlemsche Courant, verschijnt nog steeds als Haarlems Dagblad/Oprechte Haarlemsche Courant. Daarmee is deze krant één van de oudste ter wereld.
Ter gelegenheid van de 350-ste verjaardag van de Oprechte Haarlemse Courant is vanaf 8 januari 2006 hier op de website van Museum Enschedé het allereerste exemplaar van deze krant te bekijken en ... te lezen. 
Het Museum Enschedé is de enige plaats waar bijna alle 350 jaargangen van de Oprechte Haarlemsche Courant  bewaard zijn gebleven.

Bekijk de originele voorzijde 
Bekijk de originele achterzijde 
Bekijk de originele aankondiging

Aanvankelijk verscheen de courant éénmaal in de week, op zaterdag, maar al in 1658 bracht Casteleyn ook een dinsdagse editie uit, die de Haerlemsche Courant genoemd werd.
In 1664 wordt de naam gewijzigd in Oprechte Haerlemsche Courant, niet omdat het nieuws in deze krant zo “oprecht” was, maar omdat Casteleyn het recht had verworven als enige courantier te Haarlem deze krant uit te geven.
Vanaf 1667 verschijnt de courant drie keer in de week: op dinsdag, op donderdag en op zaterdag, steeds één enkel, aan weerszijden bedrukt vel. In juli 1737 werd de courant door Izaak Enschedé – die het vak bij Casteleyn geleerd had – en zijn oudste zoon Johannes overgenomen van de erfgenamen van Casteleyn. Vanaf die datum mochten Izaak en Johannes zich ook stadsdrukkers noemen.
De Oprechte Haarlemsche Courant, die in de loop van de 18e eeuw zou uitgroeien tot een van de meest toonaangevende kranten van Europa, zou tot 1910 door Joh. Enschedé en Zonen gedrukt worden. In dat jaar werd de courant ondergebracht in een aparte vennootschap. In 1942 fuseerde de krant, op last van de Duitse bezetter, met het Haarlems Dagblad.

 

 

 

 

 

 

Dit eerste exemplaar van de 'Weeckelycke Courante' kwam rond 1855 in het bezit van de firma Enschedé door een schenking van de erfgenamen van B.C. de Lange, voormalig secretaris van de stad Haarlem


Makkelijker lezen?

 

 

 

 

 

 

Makkelijker lezen?

Dit

Strooibiljet van Abraham Casteleyn, waarin hij aankondigt een krant uit te gaan geven, werd omstreeks 1853 door Enschedé verworven van de verzamelaar Klaas Kaan

Makkelijker lezen?


  Collecties Museum Enschedé
  Bedrijfsarchief
  Drukkerijarchief
  Stempels en matrijzen
  Postwaarden
  Bankbiljetten
  Oprechte Haarlemsche Courant
  Letterproeven
  Drukvormen
  Bibliotheek
  Gereedschappen
  Prenten, tekeningen en foto's
  Aandelen en obligaties
  Familie-archief
  Overige collecties
  Bijbels
  --- Voor u uitgelicht ... ---